top of page
  • Writer's pictureŠvecgroup

Projekt realizovaný s podporou EÚ

Spoločnosť ŠVEC a SPOL, s.r.o. bola úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre projekt: Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu je podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese žiadateľa, zvýšenie jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom inteligentných riešení, zvyšovanie technologickej úrovne výroby obstaraním nových inovatívnych technológií a ich zavedením do výroby.


143 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page