• Švecgroup

Projekt realizovaný s podporou EÚ

Spoločnosť ŠVEC a SPOL, s.r.o. bola úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre projekt: Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu je podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese žiadateľa, zvýšenie jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom inteligentných riešení, zvyšovanie technologickej úrovne výroby obstaraním nových inovatívnych technológií a ich zavedením do výroby.


100 views0 comments
Sledujte nás na sociálnych sieťach
Kontakty

Staničná 502, Vráble,952 01

+421 377 833 445

  • Facebook - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh
  • LinkedIn - Bílý kruh