top of page
  • Writer's pictureŠvecgroup

Projekt realizovaný s podporou EÚ

Spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o. bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o.“


Cieľ projektu: podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese žiadateľa, zvýšenie jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom inteligentných riešení, zvyšovanie technologickej úrovne výroby obstaraním nových inovatívnych technológií a ich zavedením do výroby.


Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.


Výsledky projektu: Obstaraním plnoautomatizovanej deliaco-ohýbacej linky na spracovanie plechu s centrálnym skladovým systémom prijímateľ inovoval výrobný proces výroby komplexných zostáv z plechov a profilov. Nákladovo a fyzicky náročná manipulácia bola plne nahradená automatizáciou a robotizáciou. Rovnako je možné pomocou digitalizácie lepšie kontrolovať a riadiť proces, pretože automatizačné prepojenie jednotlivých krokov umožňuje celý sled operácií ovládať digitálne z jedného miesta.

Výrobný proces sa zavedením obstarávaného zariadenia a zavedením inteligentných riešení do výrobného procesu posunul na najvyššiu technologickú úroveň predstavujúcu inteligentný priemysel. Prijímateľ zaviedol do svojho výrobného procesu kompletnú automatizáciu a digitálnu výrobu, robotizáciou a využívanie integrovaného počítačového systému na zabezpečenie interoperability a flexibility výrobného procesu.
146 views0 comments

Kommentare


bottom of page