top of page
  • Writer's pictureŠvecgroup

Baťove inšpirácie

Updated: Jan 26, 2020

Po pozitívnych ohlasoch na prvé „Baťove inšpirácie“ v Zlíne sme sa zhodli, že tento projekt nám dáva veľký zmysel a chceme v ňom pokračovať. Systém Baťa totiž nielenže priniesol nový vietor do slovenského a českého priemyslu, ale mal aj výrazne pozitívny dopad na spolupracovníkov, ktorí v ňom pôsobili. Mnohí pamätníci sú doteraz vďační za možnosti, aké im tento systém otvoril a za rozvoj, ktorý im ponúkol.

Preto sa už koncom mája stretneme v ďalšom „baťovskom meste“, ktorým je Svit. Tentokrát sme vybrali veľmi aktuálnu tému – Využívanie technológií podľa T. Baťu, ktorej obsahom budú oblasti ako inovácie, technológie a obchod. Aj v kontexte súčasnej situácie, kde sa o nasledujúcom ekonomickom ochladení otvorene hovorí, je múdre sa pozrieť ako T. Baťovi pomohli moderné technológie prekonať ťažké obdobia. Tému obchodu sme vybrali preto, že vnímame aký dôležitý je pre rast a prežitie firmy. Viacero firiem u nás sa skúša presadiť vlastným novým alebo inovovaným produktom. Kto to už skúsil vie, že to nie je vôbec jednoduchá cesta. Poďme sa preto spolu pozrieť ako to vo firme Baťa dokázali. Motivujme sa a hľadajme možnosti pre naše firmy. Radi by sme videli, ako na Slovensku vzniká komunita spolupracujúcich firiem, ktoré sa inšpirujú princípmi Baťa a posúvajú priemysel v našej krajine dopredu.

Prvý deň nás čaká program nabitý atraktívnymi prednáškami. Hneď z úvodu nás privíta Janko Košturiak, ktorý nám povie niečo o Baťovom pohľade na nové technológie a inovácie v kontexte krízy. Následne nám Noro Brath zo Spinea porozpráva o svojich praktických skúsenostiach z využitia princípov Baťa vo svojom profesionálnom živote. Večer na raute sa nám predstaví nielen jeden, ale hneď dvaja priami absloventi Baťovej školy práce – pán Vlha a pán Perinaj.

Druhý deň začneme prehliadkou „červenej kolónie“ a múzea s expozíciou „Baťa pod Tatrami“. Sprevádzať nás bude jeho spoluzakladateľ  Vlado Zentko, s ktorým na záver podiskutujeme o posune k smart priemyselným mestám. Zlatým klinčekom stretnutia bude prednáška charizmatickej baťovky Gabriely Končitíkovej z Nadace T. Bati, Priblíži nám prístup k inováciám a obchodu ako základu fungovania firmy Baťa. Samozrejmosťou bude práca v skupinách, kde si aplikujeme princípy na prax v našich firmách.

Prihlasovať sa je možné do 27.5., takže si neváhajte chytiť svoje miesto. Tešíme sa.103 views0 comments
bottom of page