Skupina ŠVECGROUP združuje štyri spoločnosti a podnikateľsko-inovačné centrum. Základom je práve ŠVEC a SPOL, s.r.o. Súčasťou skupiny je aj KOVMECH, s.r.o. Firma je zameraná na výrobu lisovaných kovových dielov, na ktoré využíva lisovacie nástroje vyrobené nástrojárňou ŠVEC a SPOL. Synergia funguje aj so spoločnosťou NOTUS-POWERSONIC s.r.o., pre ktorú firma vyrába plechové dielce, slúžiace na výrobu ultrazvukových zariadení. Do skupiny tiež patrí spoločnosť MAVIS s.r.o., ktorá sa orientuje na vývoj a výrobu automatizovaných pracovísk. Inováciu a jej prepojenie s podnikateľským prostredím zastrešuje podnikateľsko-inovačné centrum INOVATO.

 

Skupina slovenských firiem s viac ako 26 ročnou tradíciou a skúsenosťami, pôsobiaca vo Vrábľoch.

BudovaSG.png

Holding ŠVEC GROUP vznikol na základoch firmy

ŠVEC a SPOL  koncom roka 2019, ktorej majiteľom je Ľubomír Švec.

hand-shake-handshake-svgrepo-com.png

Spoľahlivý a flexibilný partner pre automobilový, strojársky, stavebný, elektrotechnický, potravinársky a iný priemysel

Kompetencie

Untitled_edited.png
Konštrukcia a výroba
lisovacách nástrojov

Vlastná vývojová a konštrukčná kapacita, výroba, dolaďovanie, testovanie a zákazkové úpravy v jednej z najväčších strojární na Slovensku

Untitled_edited.png
Untitled_edited.png
Inovácie a organizovanie projektov v sieti

Spájanie ľudí, nových technológií, zdieľanie inovácií a znalostí

Untitled_edited.png
Untitled_edited.png
Výroba zváraných
a opracovaných
komponentov

Zváranie a opracovanie nadrozmerných oceľových  konštrukcií, základových rámov, konzol a komponentov pre zdvíhacie zariadenia.

Untitled_edited.png
Untitled_edited.png
Untitled_edited.png
Vývoj a výroba automatizovaných
pracovísk

Návrh, konštrukcia a výroba automatizovaných celkov, pre manipuláciu s výrobkami, stopercentná kontrola a meranie výrobkov v linkovej výrobe

Untitled_edited.png
Untitled_edited.png
Vývoj a výroba 
ultrazvukových aplikácií

Vlastný vývoj a výroba zariadení na čistenie za pomoci ultrazvuku, kooperačné čistenie dielov a vývoj nových aplikácií pre ultrazvuk.

Untitled_edited.png
Výroba a montáž
plechových zostáv

Výroba a montáž a montáž plechových zostáv na najmodernejšej automatizovanej linke na spracovanie plechu.

Untitled_edited.png
Untitled_edited.png
Výroba a montáž automatizovaných
liniek

Výroba a montáž mechanických dielov, montáž elektro a pneu komponentov do komplexných automatizovaných celkov, najmä pre potravinársky priemysel

Výroba z nereze
hliníku

Výroba komponentov z antikoróznej ocele a hliníka pre rôzne druhy priemyslov od stavebného po medicínsky

Untitled_edited.png
Untitled_edited.png
Výroba plechových 
výliskov

Tvárnenie plechov lisovaním z ocele, hliníka a nerezovej ocele

Výroba prototypov

Služby vývoja a výroby prototypov s ťažiskom na krytovanie strojov a technických zariadení.

Trieskové
opracovanie

Kooperačné trieskové obrábanie na 3 až 5 osích strojoch až do rozmerov

6x3 metre.

Untitled_edited.png
Vývoj a výroba 
písacích strojov 
pre nevidiacich

Slovenská výroba najmenšieho, najľahšieho a najtichšieho mechanického písacieho stroja na svete pre písanie Braillovým písmom pre nevidiacich

Untitled_edited.png
Výroba dezinfekčných
zariadení

Vlastný vývoj a výroba zariadení na dezinfekciu rúk a celej postavy človeka

Dizajnové plechy a produkty

Návrh a výroba dizajnových plechov a produktov do interiéru a exteriéru.

Untitled_edited.png
 

Založenie spoločnosti

ŠVEC a SPOL, s.r.o.

1993

Vstup do automobilového priemyslu

1998

Rozšírenie výrobných kapacít

o novo halu v Nitre

2012

Založenie podnikateľsko- inovačného centra INOVATO

2018

os_edited.png

1994

Založenie spoločnosti NOTUS POWERSONIC, s.r.o

2003

Založenie spoločnosti Kovmech, s.r.o.

2014

Vstup do systému duálneho vzdelávania

2019

Vznik holdingu ŠVEC GROUP, zmena vizuálnej identity, otvorenie plno automatizovanej haly, rozšírenie o firmu MAVIS, s.r.o.

Referencie

r10.png
r11.jpg
r4.png
 

Napíšte nám

Kontaktný formulár e- mailový aj telefonický slúžia výhradne pre obchodné záležitosti a otázky, týkajúce sa výrobných činností spoločností ŠVEC GROUP.

+421 377 833 445

Ďakujeme za odoslanie

svecgroup